Poschodech
kontakt_form
phone

Aktuality


Nabídka - prodej nepotřebného kancelářského nábytku Soupis nábytku - hala.docx

Dotační program "Domy bez bariér" - výtahy pro čtyřpodlažní domy

Program je určen pro odstranění bariér při vstupu do bytových domů a výtahů,  pro výstavbu výtahů v domech které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady a mají nejméně 4 obytná nadzemní podlaží. Předpoklad nákladů zde:  Výtahy pro čtyřpodlažní domy.pptx, prezentace realizace zde: Fotodokumentace_Kleemann-platne-1.pdf. Vyhlášení programu pro rok 2018  je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2017 Popis programu pro rok 2017 zde Bytove-domy-bez-barier-pro-rok-2017_1.pdf. V případě zájmu kontaktujte pro bližší informace technický úsek p. Hranáče tel.: 377 981 254Domovní řád

Domovní řád.pdfUsnesení z SD 01.06.2017

Usnesení z SD 1.6.2017.pdfNávrh nové tarifní struktury ERU

Podnět k návrhu NTS.pdf

ERU- odpověď na podnět.pdf16. výzva IROP - snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

    

IROP 2016 – přehled základních pravidel 

-          Výzva č. 16 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

-          Příjem žádostí o podporu  od 18.12.2015 do 30.11.2016

-          Jedná se o průběžnou výzvu (hodnocení žádostí ihned po podání)

-          Datum ukončení realizace projektů  do 30.9.2018

-          Forma podpory – dotace ex post ( po ukončení realizace )

-          Území realizace celá ČR mimo území hl. města  Prahy

-          Min. výše celkových způsobilých výdajů  300.000,- Kč

-          Max. výše celkových způsobilých výdajů  90.000.000,- Kč

-      Výše příspěvku 32,3% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 40%, dosažení klasifikační třídy B

-      Výše příspěvku 25,5% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 30%, dosažení klasifikační třídy C

-          Výše příspěvku 25,5% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 20%,  u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN nebo lepší hodnoty

-          Podíl spolufinancování  67,7%/74,5% ( SVJ/SA)

-          Motivační účinek : stavební práce nesmí začít před podáním žádosti (mimo přípravných – PD PENB)

 

V Přešticích : 27.1.2016

Vypracoval : P. Hranáč