Drobečková navigace

Úvod > Info pro členy > Dotazy

Dotazy pro členy

Do kdy lze uplatnit právo na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví ?

Podle poslední novely zákona č. 72/1994 Sb., O vlastnictví bytů, na jehož základě se převádějí byty a nebytové prostory do vlastnictví členům družstva, byl termín prodloužen do 31.12.2020. Konkrétní informace týkající se Vašeho bytu nebo garáže Vám rádi poskytneme na Zákaznickém centru v sídle družstva na adrese Hlávkova 23, 334 01 Přeštice. Dotaz lze učinit i elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo nahoře na stránkách.

Jaké doklady mám mít s sebou k uzavření smlouvy o převodu jednotky do osobního vlastnictví ?

Podmínkou pro uzavření smlouvy je platný občanský průkaz. Při existenci společného členství manželů se k podpisu smlouvy musí dostavit oba manželé.

Mohu přijít kdykoliv uzavřít smlouvu o převodu do vlastnictví ?

K uzavření smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví se můžete dostavit kdykoli v úřední hodiny do SBD Plzeň - jih se sídlem v Přešticích.Pouze ti,u jejichž bytů není ještě doplacen dlouhodobý investiční úvěr poskytnutý na družstevní bytovou výstavbu, jsou vázáni termínem banky, tj. na jaře nejpozději do 10.5. a na podzim do 10.11. daného roku. Nejvhodnější řešení je dohodnout si konkrétní termín s pracovnicí bytového družstva. Termín návštěvy je možné dohodnout i elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo nahoře na stránkách.

Když uzavřu smlouvu o převodu bytu do vlastnictví v dubnu letošního roku, kdy obdržím zapsanou smlouvu z katastru nemovitostí?

Družstvo může podat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí k Vámi uzavřené smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví z dubna letošního roku příslušnému katastrálnímu úřadu až po obdržení potvrzení banky o úhradě mimořádné splátky úvěru (banka si inkasuje mimořádné splátky úvěrů ve dvou termínech, a to k 30.6. a 31.12.), které se přikládá ke smlouvě. Délku termínu vystavení potvrzení o doplacení úvěru bankou a následně termíny na katastru nemovitostí nemůže družstvo ovlivnit. Ze zkušeností lze konstatovat, že smlouvy o převodu bytu do vlastnictví, u kterých byl mimořádný doplatek investičního úvěru proveden v termínu k 30.6. jsou katastrálním úřadem zapsány zpravidla v říjnu.

Jak mám nahlásit změnu počtu osob bydlících v bytě?

Změnu počtu osob můžete nahlásit osobně v úředních hodinách v sídle družstva na adrese Hlávkova 23, 334 01 Přeštice. Jednodušší je však vznést požadavek na provedení změny prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo nahoře na stránkách. Počet osob je důležitý především tam, kde je prováděno rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytu, (např. náklady na svoz odpadu, náklady na spotřebu el. energie ve společných prostorách domu atd.) dle počtu osob užívajících v daném období byt.

Jsem vlastníkem bytu a členem družstva. Chci tento byt prodat. Jak mám postupovat a co musím udělat?

edná se vlastně o dva kroky. Především jde o uzavření kupní smlouvy na jejímž základě přejde vlastnické právo k bytu na novou fyzickou či právnickou osobu. Za účelem zrychlení zavedení změny v evidenci družstva, můžete nahlásit změnu, tj. nového vlastníka, družstvu již předložením originálu návrhu vkladu s potvrzením přijetí katastrem nemovitostí. Je třeba nahlásit stavy měřidel TUV a SV pro potřeby vyúčtování nákladů, s novým vlastníkem vyřídit zasílání SIPA a s oběma pak kontaktní adresy pro zasílání další pošty.
Druhým krokem je pak vyřízení Vašeho členství v družstvu. Lze jej Smlouvou o převodu členských práv a povinností převést na nového vlastníka, nebo můžete členství v družstvu ukončit dohodou. Formulář naleznete v sekci "Formuláře a smlouvy".