Poschodech
kontakt_form
phone

16. výzva IROP - snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení    

IROP 2016 – přehled základních pravidel 

-          Výzva č. 16 – snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

-          Příjem žádostí o podporu  od 18.12.2015 do 30.11.2016

-          Jedná se o průběžnou výzvu (hodnocení žádostí ihned po podání)

-          Datum ukončení realizace projektů  do 30.9.2018

-          Forma podpory – dotace ex post ( po ukončení realizace )

-          Území realizace celá ČR mimo území hl. města  Prahy

-          Min. výše celkových způsobilých výdajů  300.000,- Kč

-          Max. výše celkových způsobilých výdajů  90.000.000,- Kč

-      Výše příspěvku 32,3% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 40%, dosažení klasifikační třídy B

-      Výše příspěvku 25,5% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 30%, dosažení klasifikační třídy C

-          Výše příspěvku 25,5% z celk. způsobilých výdajů, podmínka docílení úspory celk. dodané energie min. 20%,  u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN nebo lepší hodnoty

-          Podíl spolufinancování  67,7%/74,5% ( SVJ/SA)

-          Motivační účinek : stavební práce nesmí začít před podáním žádosti (mimo přípravných – PD PENB)

 

V Přešticích : 27.1.2016

Vypracoval : P. Hranáč