Poschodech
kontakt_form
phone

 Stanovy a směrnice

Směrnice č.1/2011 - zásady pro tvorbu a použití statutárního fondu bytového hospodářství

Směrnice č.1/2006 - zásady pro stanovení dalšího členského vkladu podle čl. 16 stanov družstva

Směrnice č.1/2005 - o finanční pomoci

Směrnice č.1/2004 - o způsobu rozúčtování ostatních služeb podle počtu členů domácnosti

Směrnice č.1/2003 - pro sestavování pořadníků a přidělování družstevních bytů

Směrnice č.1/2012 - pravidla pro provádění kontrol a čištění spalinových cest

Směrnice č.1/2014 o nájemném a službách

Směrnice č. 2/2014 o jednorázových poplatcích

Směrnice č. 3/2014 pro odměňování členů orgánů

Volební řád[2].pdf

Jednací řád.pdf

Směrnice č.1-2014-o nájemném z dr. bytů a nebyt. prostor plné znění včetně dodatku č. 1-2015.pdf

Směrnice č.1-2005 o čerpání úvěrů a finanční pomoci-plné znění včetně dodatku č 1-2005.pdf

Stanovy platné od 1.6.2006 do 31.12.2013

Stanovy platné od 1.1.2014

zákon 67/2013

 Směrnice č.1/2017 závazná pravidla pro monitorování družstevního majetku 

Dodatek č.1-směrnice č.2-2014 (jednor. poplatky) sken.docx.pdf

směrnice č.2-2014-plné znění vč.dodatku č.1-2017.pdf

Domovní řád.pdf

Směrnice č. 1-2018 - pro poskytování osobních ochranných prac. .pdf

Směrnice č. 2-2018-GDPR.pdf

Směrnice č. 3-2014 - dodatek č. 1-2018 (pro odměňování členů or.pdf

Směrnice č. 1-2014 - dodatek č.2-2018 (o nájemném z dr.bytů a n.pdf

Dodatek č. 3_Směrnice č. 3_2014 (odměňování členů).pdf